Jak zdać kartę rowerową?

4391460901_2f1619e657_zKarta rowerowa wydaje się być w ostatnich latach mało używanym dokumentem, o którym niewiele osób już pamięta. Jej posiadanie jest świadectwem znajomości przepisów ruchu drogowego przez rowerzystów w wieku od 10 do 18 lat. Samodzielne korzystanie z dróg publicznych przez osoby w tym wieku jest legalne wtedy, gdy posiadają one przy sobie kartę rowerową. Pełnoletni rowerzyści, bez względu czy posiadają prawo jazdy samochodowe, poświadczające znajomość przepisów, nie muszą się już legitymować kartą rowerową. Także wśród młodszych rowerzystów istnieje kilka wyjątków, które zwalniają ich z posiadania tego dokumentu. Jest to między innymi legitymowanie się kartą motorowerową, co jest możliwe po ukończeniu 14 roku życia, lub prawem jazdy kategorii AM w przypadku szesnasto- i siedemnastolatków.

Kartę rowerową najmłodsi użytkownicy dróg zdobywają najczęściej w szkole podstawowej. To właśnie tam zapewniana jest edukacja komunikacyjna, z której to zajęcia praktyczne odbywają się najczęściej na motodromach. 10-latkowie zdobywają także wiedzę teoretyczną, przekazywaną przez nauczyciela z odpowiednimi kwalifikacjami. Cykl zajęć z zakresu edukacji komunikacyjnej zakończony jest egzaminem, składającym się z części praktycznej i teoretycznej. Zaliczenie teorii polega na rozwiązaniu testu jednokrotnego wyboru, na który składa się 25 pytań dotyczących znaków drogowych i zasad poruszania się po drogach rowerem. Kandydat otrzymuje pozytywny wynik z części teoretycznej pod warunkiem że odpowie poprawnie na co najmniej 20 pytań. Kolejny etap egzaminu sprawdza praktyczne predyspozycje i umiejętności młodych rowerzystów, 14261903263_1a60d24647_zpozwalające na poruszanie się na dwóch kółkach po drogach publicznych. Odbywa się on na specjalnym placu manewrowym, gdzie uczestnik egzaminu pod okiem osoby oceniającej wykonuje określone manewry. Wśród nich mogą się znaleźć polecenia, takie jak: wsiadanie na rower w ruchu na odcinku od 1 do 3 metrów, zatrzymanie się przed linią i ponowne ruszenie z miejsca, skręcanie w lewo lub w prawo z wyciągniętą ręką sygnalizującą manewr, jazda między dwoma liniami oddalonymi od siebie o 25 cm na odcinku 5 metrów, slalom, jazda wzdłuż linii z patrzeniem na przemian w prawo i w lewo lub w lewo i do tyłu, zatrzymanie się w oznaczonym miejscu czy też szybkie zatrzymanie się na sygnał gwizdka. Egzamin praktyczny sprawdza także czy kandydat odpowiednio reaguje na pionowe i poziome znaki drogowe. Pozytywne przejście przez ten etap sprawdzianu jest gwarantowane wykonanie 90% zadanych manewrów oraz nie stwarzanie zagrożenia w ruchu drogowym.

Zaniedbanie edukacji komunikacyjnej w szkole podstawowej i nie zaliczenie testów na kartę rowerową powinno skutkować ponownym przystąpieniem do nauki teorii i praktyki. Niepełnoletni rowerzysta, który nie posiada karty rowerowej powinien zgłosić się na kurs do wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego, bądź też innego miejsca, w którym organizowane są komercyjne zajęcia przygotowujące do egzaminu. W jednym jak i drugim przypadku każdy kto chce uzyskać dokument wymagany do poruszania się rowerem, nie zostanie obciążony żadnymi kosztami.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *